Szélenergia

 

A Földet körbe ölelő levegő réteget a Nap és a felszíni sugárzás eltérő módon melegíti fel. Az eltérő hőmérsékletű, így eltérő sűrűségű légtömegek a nyomás kiegyenlítődésre törekvés, valamint a Föld forgásából adódó gravitációs kényszermozgás miatt kisebb, nagyobb örvénylésekkel állandó térbeli mozgásban vannak.

Ennek az állandó és folyamatosan változó mozgásnak a vízszintes irányú sebesség összetevőjét nevezzük szélnek.

Az áramló levegőben rejlő mozgási energiát majdnem minden történelmi korban hasznosították. Az emberiség régóta használja a szelet. Kezdetben a hajók, majd később a szélmalmok működtetésénél használták fel ezt a természeti jelenséget. Az első ipari forradalom idején, a gőzgép feltalálásával visszaesett a szélenergia felhasználása is. Napjainkban a szélenergia hasznosítása a világban reneszánszát éli! Hasznosítása tiszta és hatékony, gyorsan fejlődő, modern technológiával történik, amely károsanyag-kibocsátás nélkül, fenntartható energiatermelést képes biztosítani, akár a hálózattól távoli területeken is. Előnyös tulajdonságai révén vált a világon a leggyorsabban fejlődő energiatermelési módozattá.

A szélenergia hasznosításával hozzájárulunk a tisztább, egészségesebb jövőhöz.